Občianske združenie Creative Urban Event (CUE) vzniklo na konci roka 2013. Jeho hybnou silou je skúsený, dynamický a súdržný tím, tvorený ľuďmi s veľkou motiváciou a iniciatívou. Združenie si kladie za cieľ vytvoriť platformu pre mladých umelcov či iných ľudí z oblasti kultúry a vzdelávania. Keďže organizácia bola založená s cieľom vytvárať a realizovať aktivity rôzneho druhu pre osobnostný rozvoj človeka, pripravujeme zaujímavé spektrum činností, vzdelávacích kurzov, zážitkových aktivít, ale aj workshopov, seminárov, kultúrnych a hudobných udalostí. Aby bola zabezpečená naša efektívna práca smerom k verejnosti, spolupracujeme s našimi partnermi – so štátnymi inštitúciami, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a fyzickými osobami. Pri realizácii projektov cezhraničnej spolupráce úzko kolaborujeme so zahraničnými partnermi. Creative Urban Event sa ako nezisková organizácia usiluje získavať finančné prostriedky z darov, grantov, členských príspevkov, odvodom percenta z dane a, samozrejme, nebráni sa ani poskytovaniu dobrovoľníckej práce iným aktívnym a iniciatívnym záujemcom.